Sứ mệnh tầm nhìn 2020

Tầm nhìn 
Trở thành Thương hiệu  tốt nhất trong lĩnh vực hoạt động chủ đạo gồm:

  1. Dịch thuật
  2. Công chứng
  3. Phiên dịch
  4. Tổ chức sự kiện
  5. Sản xuất Film, âm nhạc
  6. Thu âm, edit, lồng tiếng
  7. Quảng cáo
  8. Xây dựng, thiết kế

Sứ mệnh:
• Trở thành đối tác quan trọng  đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm. 
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt. 
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Số người ghé thăm

4504370

Liên hệ